EST ENG

Inglise keele õppematerjalid

Määravat artiklit kasutatakse:

1) kui antud eset või olendit on varem mainitud 

There is an apple on the table. The apple is yellow.


2) kui räägitakse ilmakaartest

Haapsalu is in the west. 


3) kui räägitakse kindlast ja teadaolevast olendist, esemest või kohast

Children are in the park.


4) muusikainstrumentide puhul

My older sister plays the quitar.


5) järgarvude ning omadussõna ülivõrde puhul

October is the tenth month.

What is the most interesting lesson for you?


6) mõnede pärisnimedega

jõgede, merede ja ookeanide nimed- the Thames, the Baltic Sea

teatrite, kinode ja hotellide nimed- the Palace

mitmuses olevad perekonnanimed- the Greens     


7) leiutistest rääkides

Who invented the telephone?  


Väljendeid määrava artikliga:

in the morning, in the evening, in the afternoon

in the country

on the right/ left

go to the cinema

go to the theatre

listen to the radio

 

Määravat artiklit ei kasutata:

1) mängude nimetustega

I play football every day. Do you like boardgames?


2) aastaaegade, kuude, nädalapäevade, pühade nimetustega

She was born in July.

My favourite month is summer.

She goes swimming on Mondays.

Children like Christmas a lot.


3) liiklusvahendite nimetustega

I go to school by bike.


4) kui räägitakse asjadest üldiselt

My friend likes folk music.

We like books about animals.


5) keelte nimetustega

I can speak Russian.


6) söögiaegade nimetustega

We usually have breakfast at 8 o'clock.


7) sõnadega mother, father

Father is in the livingroom.


Väljendeid ilma artiklita:     

in town

to/ at/ from work

to/ at/ from school

watch TV

at night

at midnight/ at noon

on foot

next week/ month/ year

last week/ month/ year

at present 

   

     
  

Voog. Tee ise koduleht!