EST ENG

Inglise keele õppematerjalid

KESTEV OLEVIK

AM, IS või ARE  + tegusõna + ING

Näited: She is reading a book now. She is not reading a book now. Isshe reading a book now?


LIHTOLEVIK

Tegusõna 1. põhivorm. Eitavas ja küsivas lauses abitegusõna DO + tegusõna 1. põhivorm.

Näited: They read a book every day. They don't read a book every day. Do they read a book every day?


Erandid!!! Kui me räägime temast (he, she, it), siis lisatakse tegusõna lõppu S või ES. Eitavas ja küsivas lauses võetakse appi abitegusõna DOES ning tegusõna 1. põhivorm.

Näited: She reads a book every day. She doesn't read a book  every day. Does she read a book every day?


LIHTMINEVIK

Jaatavas lauses kasutatakse tegusõna 2. põhivormi. Eitavas ning küsivas lauses kasuta abitegusõna DID ning tegusõna 1. põhivormi.

Näited: We played football yesterday. We didn't play football yesterday. Did we play football yesterday?


 TULEVIK

BE GOING TO + tegusõna 1. põhivorm

Näited: We are going to play football tomorrow. We are not going to play football tomorrow. Are we going to play football tomorrow?

NB! BE vormid on AM, IS, ARE 


LIHTTULEVIK

WILL + tegusõna 1. põhivorm

Näited: She will write an e-mail tomorrow. She will not write an e-mail tomorrow. Will she write an e-mail tomorrow?

will not = won't 

 


Voog. Tee ise koduleht!