EST ENG

Inglise keele õppematerjalid

I Love English 3

Sõnavaraharjutused

Unit 6 (vali lünka sobiv väljend)




Unit 13. The Present Perfect



Games (I Love English 3, unit 7)

Games (Hangman)


What are you going to do? (You Tube'i video)


Hääldusmärgid


I Love English 3 sõnavara (2014)

Unit 11 New York City (quizlet)






Sõnavara


Ühendkuningriik (the United Kingdom)

Ühendkuningriik (harjutus kontrolltöö nr 2 ristsõna sõnavara harjutamiseks)

Ameerika Ühendriigid (the USA) unit 3

Ameerika Ühendriigid 

They also speak English, I Love Engish 3, unit 4 (sõnavara)

Canada

English speaking countries (Harjutuse leidsin LearningApps.com leheküljelt)

I Love English 3, unit 3 sõnavara theUSA.htm
0%
Asesõnad asesonad.htm

Grammatika

Eessõnad  (ülesanne LearningApps.org leheküljelt)

Lihtolevik lihtolevik.htm
0%
Omadussõnadest keskvõrde moodustamine keskvorre1.htm
0%
Omadussõnadest keskvõrde moodustamine keskvorre5.htm

Lingid vahvate harjutuste juurde

englishexercises.org

Omadussõna võrdlusastemete harjutuse leiad siit

MÄNGUD

Kuldvillak (I Love English 3, unit 1-3)

Vahvaid mänge inglise keeles

LAULUD

Mary had a little lamb

Body Bop (youtube)





0%
Voog. Tee ise koduleht!