EST ENG

Inglise keele õppematerjalid

2. klass

Asesõnade õigekiriOmadussõnad


4. klass

Kuldvillak- lastekirjandus

Võõrsõnad

Võõrsõnad

Võõrsõnad

Lühendid

Helitu hääliku naabrid

Sulghäälikute naabrid (Haapsalu Kolledži tudengite poolt koostatud harjutus)

Vanasõnad ja kõnekäänud

Vanasõnade tähendused

Vanasõnad

Sõnaliigid (selle harjutuse on koostanud Eve Sinijärv)

Sõnaliigid (see on internetist leitud harjutus)


5. klass

Sõnade tuletamine

I ja j õigekiri

H sõna alguses

Sulghäälik

Nimi või nimetus?

Suur või väike algustäht, jutumärgid (NB! Kuna Quizlet ei tee vahet suurel või väikesel algustähel, siis palun jälgi hoolikalt õiget vastust)
Suur ja väike algustäht (internetist leitud harjutus)

Nimed ja nimetused

Sõnaliigid (need harjutused on koostanud Rutt Viljaste)

Sõnaliigid (see on internetist leitud harjutus)


6. klass


Liitsõnad

Kohanimed

Voog. Tee ise koduleht!